Sætnan

Sætnan er vårt største spillområde, og ligger i Stjørdal.

Her har vi tilgang til store områder av et sandtak, som også inkluderer nærliggende skogsområder.
Området egner seg godt til større spill.

Sætnan består stort sett av sand, men det er tett vegetasjon i mellom traktor-veger som gir oss nok dekke til å ha morsomme spill.

Kart